NY BILD BLANDAT HANTVERKARE OCH ARBETE

eet urplock gott och blandat som vi som hantverkare och entrepenörer utfört under åren i Futurumtix AB

Altan på berg


Murad grund


Grund och markarbete


Ny trappa samt räcke


Skifferplattor

Parkering


Utbyggnad


Altantak


Uppgradering av befintlig byggnad

Spa trall


Dörrbyte


Garageplatta


Takbyte

Garageplatta


Stomresning garage


Färdigställande utsida garage

Takfönster byte


Pooltrall


Terasstak

Parkering


Tillbyggnad

Här hamnar ditt nästa projekt som vi utför

Mvh Futurumtix AB