Stenläggning

Läggning av Offerdalskiffer.

Granit, så kallad ”knott” går att forma i många olika mönster

Även små projekt har sin charm. Lite gör stor skillnad.

Stenläggning är ett tungt men otroligt roligt arbetsmoment. 

En plats gjuten trappa och färdigställning av plattor vid tillbygge.

Natursten och Danska sjöstensplattor med gräsark

Gräsmatta som blir naturgrus och svarta skifferplattor .

Plattor skapar en trevlig utemiljö.

Läggning av svart skiffer.