Stenläggning

Stenläggning är ett tungt men otroligt roligt arbetsmoment.