Takbyte / som är viktigt för din fastighet hälsa


Taket är en viktig del i din fastighet. Dolda läckage kan bli dyra reparationer.

Från gammalt tegel till plåt för minskad vikt påverkan 

Nytt tegel från kupigt till slätt.

Förrutom nytt tegel tak blev det ny panel och nya fönster.