Altan byggen

Altaner är ett roligt inslag som vi gärna utför. Varje altan har sin egen charm.